Facebook test

2 months ago

Vlore Bakery

Stop wasting time preparing low quality products! Make better French Toast with our delicious cinnamon swirl bread! Visit our website vlorebakery.com/ or email us! ...

View on Facebook

5 months ago

Vlore Bakery

Restaurants, are you tired of high food costs? Email us at info@vlorebakery.com for more information on how we can help you! ...

View on Facebook

7 months ago

Vlore Bakery

Introducing Online Ordering for $29.99 a month plus setup.
Our home page: vlorepos.com/
Sign up here: vlorepos.com/business
...

View on Facebook

10 months ago

Vlore Bakery

Uroj që ky vit t'ju sjell gjërat më të bukura, dhe le të jetë viti i realizimit të ëndrrave tuaja.
Paqe, harmoni, shëndet e dashuri, për të gjithë ju.
Gëzuar 2020, nga Vlore Bakery dhe stafi i saj, dhe nga familja Zendeli

We wish this year to bring you the most beautiful things, and let this be the year of realizing your dreams.
Peace, harmony, health and love to all of you.
Happy 2020, from Vlore Bakery and its staff, and from the Zendeli family!
...

View on Facebook